Om MKB Net

MKB Net AB är ett helägt dotterbolag till MKB Fastighets AB som i sin tur ägs av Malmö stad. MKB Net har byggt och äger ett fibernät (stadsnät) och ett kabel-TV nät som förser MKB fastighet, Rosengårds fastigheter och delar av Malmö stads boenden med digitala tjänster. TV-nätet har varit i bruk sedan år 2000 och bredbandsnätet sedan 2003. Samtliga fastigheter, lägenheter och kommersiella lokaler ingår i nätet vilket innebär drygt 30 000 lägenheter och 1000 kommersiella lokaler. MKB har en stor nyproduktion och ungefär 750 lägenheter tillkommer varje år. Det finns 10 olika bredbandsleverantörer och en leverantör för kabel-TV som levererar tjänster till MKB Nets anslutna fastigheter. MKB Net har ett öppet nät och välkomnar alla leverantörer som vill leverera tjänster. Om du är leverantör och vill komma i kontakt med MKB Net så ta kontakt via avtal@mkbnet.se